Nauti luonnosta jokamiehenoikeuksien turvin

Luonto on Suomen kallisarvoista kansallista pääomaa, ja metsistä ja järvistä Suomi tunnetaan myös ulkomailla. Niin sanottujen jokamiehenoikeuksien ansiosta luonnon antimista ja upeista maisemista pääsevät nauttimaan kaikki. Tässä artikkelissa kerromme, mitä jokamiehenoikeudet ovat ja miten jokainen voi niitä hyödyntää.

Mitä jokamiehenoikeudet ovat?

Jokamiehenoikeudet tarkoittavat lyhyesti sanottuna sitä, että jokaisella on oikeus käyttää luontoa riippumatta siitä, kuka on alueen haltija tai kuka sen omistaa. Jokamiehenoikeuksien turvaamiin aktiviteetteihin ei siis tarvita erikseen maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä toisaalta tarvitse maksaa kenellekään mitään. Luonnonsuojelualueilla jokamiehenoikeudet eivät ole voimassa samanlaisina kuin muualla, joten tämä täytyy ottaa huomioon suojelluilla alueilla liikkuessa. Oikeuksista huolimatta luonnolle, maankäytölle tai maanomistajalle ei koskaan saa toiminnallaan aiheuttaa suurta haittaa.

On tärkeää tiedostaa, etteivät Suomen kaltaiset jokamiehenoikeudet ole voimassa kaikissa maissa. Myös ulkomaalaisten on joskus hankala käsittää näitä oikeuksia. Väärinkäsitykset saattavat johtaa luonnon roskaamiseen tai muuhun tuhoamiseen.

Jokamiehenoikeudet lyhyesti

Jokamiehenoikeuden turvin sinulla on oikeus liikkua metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä jalan, hiihtäen tai pyöräillen. Voit myös oleskella ja tilapäisesti yöpyä niillä alueilla, joilla liikkuminen on sallittua. Myös luonnonmarjojen, sienien ja rauhoittamattomien kasvien poimiminen on sallittua. Onkiminen on yleensä sallittua, mutta joillakin alueilla voi olla erityisohjeita onkimiselle.

Vaikka jokamiehenoikeus antaa oikeuden melko vapaaseen liikkumiseen luonnossa, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että luonnossa voisi tehdä mitä tahansa. Maanomistajan maankäytön häiritseminen on kielletty, ja pihoissa ja viljelyksessä olevilla pelloilla kulkeminen on kielletty. Kaatuneiden puiden, sammalen ja jäkälän ottaminen on kielletty. Avotulen tekeminen on kielletty toisen omistamalla maalla.

Myös yöpymisessä on huomioitava muut siten, että liian lähelle asumuksia leiriytyminen on kielletty. Luonnollisesti myös liiallinen meluaminen ja ympäristön roskaaminen sekä eläimien häiritseminen on kielletty. Myös moottoriajoneuvoilla ajaminen maastossa on kielletty.

Luonnonsuojelualueiden erityisyys

Jokamiehenoikeudet eivät ole sellaisenaan voimassa suojelualueilla, sillä niillä liikkuessa on otettava huomioon myös alueen erityisyys ja se, että alueella on suojelun kohteena olevia eläin- ja kasvilajeja. Haasteellista luonnon ystävän kannalta on, että eri luonnonsuojelualueita koskevat määräykset saattavat poiketa toisistaan huomattavasti. Esimerkiksi joillakin alueilla leiriytyminen on kielletty kokonaan

Suojelualueilla luonnonsuojelulaki antaa mahdollisuuden rajoittaa liikkumista alueen suojelutavoitteen saavuttamiseksi. Liikkumista voidaan rajoittaa, jos alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyttäminen sitä vaatii. Ennen retkeilyä kohdealuetta koskevat säännökset kannattaakin selvittää huolellisesti. Tyypillistä on, että sekä kokonaisten kasvien että kasvinosien kerääminen luonnonsuojelualueilla on luvanvaraista. Lupa yleensä myönnetään vain tieteellistä tutkimusta varten. Keruukielto koskee myös maa-ainesta sekä kalliperää.

Suojelualueista sallivimpia ovat soidensuojelualueet, sillä niillä liikkuminen ja toimiminen sujuu jokamiehenoikeuksien mukaan. Kansallispuistoissa saa leiriytyä vain erikseen osoitetuilla paikoilla. Tietyillä pienemmillä suojelualueilla leiriytyminen on kokonaan kielletty.

Jokamiehenoikeudet muualla maailmassa

Suomessa jokamiehenoikeudet ovat laajemmat kuin suurimmassa osassa maailmaa. Kuitenkin lähes samanlaiset oikeudet ovat voimassa Norjassa ja Ruotsissa. Tanskassa sen sijaan jokamiehenoikeuksia on rajoitettu yksityiskohtaisella lainsäädännöllä, ja maanomistajalla on enemmän vaikutusvaltaa maankäyttöön. Samanlainen tilanne on myös Islannissa.

Muissa EU-maissa yksityinen maanomistus on yleistä, ja omistaja saa itse päättää, salliiko hän muiden liikkumisen maillaan vai ei. Joissakin maissa, kuten Alankomaissa, Belgiassa ja Englannissa, toisen mailla liikkuminen on kielletty lailla. Espanjassa, Kreikassa ja Ranskassa omistaja voi kieltää omilla maa-alueillaan liikkumisen. Jos siis suunnittelet luontoretkeilyä jossakin muussa maassa, on syytä tutustua paikallisiin lakeihin ja muihin ohjeistuksiin. Suomalaiset ovat tottuneet liikkumaan luonnossa, mutta muualla maailmassa se ei ole itsestäänselvyys, vaikka suomalaiset yleensä osaavatkin arvostaa myös muiden maiden luontokohteita.