Koulut ja päiväkodit Urpolassa

Ryhmät

Päiväkotien ja koulujen ryhmiä vierailee paljon, varsinkin touko- ja elokuussa. Ryhmien vierailusta kannattaa sopia etukäteen, jotta luontokeskuksen oppaat osaavat varautua ryhmien tuloon. Oppaat esittelevät luontokeskuksen näyttelyn ja ovat mielellään mukana luontopolun kierroksella, jonne voidaan järjestää myös toiminnallista ohjelmaa.

Ryhmät voivat esittää omia toivomuksia luontokeskuksessa käynnin suhteen.

Luontopolun varrella on nuotiopaikka, jossa voi syödä eväitä ja paistaa makkaraa. Polttopuita saa luontokeskuksen oppaan kautta.

Päiväkodit

Urpolanjokilaakson alue on suosittu päiväkotien vierailukohde. Myllymiljöön maasto on luontopolkuineen helposti liikuttava ja luonto monipuolisesti elämyksiä tarjoava. Määrällisesti ja luontokasvatusnäkökulmasta katsoen päiväkodit ovat yksi tärkeimmistä käyttäjäryhmistä. Käyttö painottuu luontokeskuksen ja Urpolanjokilaakson väliselle alueelle.

Koululaiset

Urpolanjokilaakso on perinteinen koululuokkien kevätretken kohde ja nykyään myös koulun aloitusvaiheen toimintaan liittyvä vierailukohde. Viime vuosina toukokuussa on ollut lähes päivittäin koululaisryhmä/-ryhmiä tutustumassa luontokeskuksen näyttelyyn ja ohjattuun toimintaan.